خدا عاشق شهید است

6ام تیر, 1395

خداوند در حدیث قدسی می فرماید :

آنکس که عاشقش شوم می کَشم اورا …..

به گمانم شهید عاشق حسین شده  که رب الحسین عاشقش شد

اصلا عشق حسین

خودش هم می کشد آدم را

اشتراک گذاری این مطلب!

 
مهمان امام